Eliot Ticking Napkin

$88.00

  • 100% linen
  • 18" square
  • Set of four